Блог

Хронологія історії Української Православної Церкви

944 р. – у договорі Русі з Ромейською імперією (Візантією) зазначено, що серед русичів «мнози бо беша варязи хрестеяни» (вважають, що в даному випадку «варяги» – частина князівської військової дружини і давньоруських купців).

Українська Православна Церква. Коротка довідка

Українська Православна Церква

Українська Православна Церква — правонаступниця давньої Київської митрополiї та Українського екзархату Руської Православної Церкви. Єпархiї УПЦ знаходяться на територiї України.